WRAS certificaat op al onze industriële wasmachines

WRAS CERTIFAAT

Als u nieuwe industriele of professionele wasapparatuur koopt dan wilt u er natuurlijk verzekerd van zijn dat uw apparatuur voldoet aan alle strenge eisen en normen die er worden gesteld aan uw apparatuur. Dutch Laundry Group loopt voorop als het gaat om veiligheidskeuringen en certificaten.

Wat is WRAS?

WRAS’ doel is het voorkomen dat collectieve drinkwatervoorzieningen worden besmet maar ook het promoten van efficiënt watergebruik en het faciliteren van processen waarbij er voldaan kan worden aan alle eisen op het gebied van drinkwatervoorziening.

Wat houdt het WRAS certificaat in?

Ieder apparaat dat aangesloten wordt op de watervoorziening moet voldoen aan strikte regelgeving op gebied van waterveiligheid. Dit houdt concreet in dat dit apparaat geen water mag verspillen, misbruik en of besmetting van water in de hand mag werken en alleszins van een adequate standaard zijn.

Een goedkeuring van WRAS is de meest eenvoudige manier om geschiktheid aan te tonen bij bijvoorbeeld handhavende instanties aangezien de protocollen zijn opgesteld door de waterleidingbedrijven.

De organisatie

WRAS* is een organisatie die door het testen van waterbehandelingsapparatuur de kwaliteit bewaakt in de Engelse waterbehandelingssector. De WRAS-keuringen zijn zeer strikt en qua autoriteit vergelijkbaar met die van KIWA in Nederland.

Het doel van WRAS

WRAS’ doel is het voorkomen dat collectieve drinkwatervoorzieningen worden besmet maar ook het promoten van efficiënt watergebruik en het faciliteren van processen waarbij er voldaan kan worden aan alle eisen op het gebied van drinkwatervoorziening.

WRAS is een coöperatie, opgericht in 2008. De leden zijn de 26 waterleveranciers in Engeland die samen de volgende 4 doelstellingen hebben geformuleerd:

1) Bewustzijn genereren voor wat betreft regelgeving en veiligheid op het gebied van drinkwatervoorziening door educatie.

2) Protocollen definiëren voor organisaties en producten zodat deze kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van drinkwaterveiligheid.

3) Het ondersteunen van de waterleidingbedrijven om op een consistente manier de regelgeving te interpreteren en te handhaven.

4) Het vertegenwoordigen van de Britse watersector in zijn geheel.

De apparatuur van Dutch Laundry Group werd door WRAS in Engeland getoetst aan alle eisen inzake drinkwaterkwaliteit, verbruik en installatie.

Onze wasapparatuur heeft dus het felbegeerde WRAS keurmerk. Dit geeft u als gebruiker de zekerheid van kwaliteit en veilig drinkwater.