voorkom CO vergiftiging bij uw industriële gasdroger gasmangels of boilers.

WAARSCHUWING !!! WAARSCHUWING !!!

Lees dit bericht aandachtig door…

voorkom CO vergiftiging bij uw industriële gasdroger,gasmangels of boilers.

Dit bericht is gericht aan alle eigenaren die in het bezit zijn van gasverwarmde mangels, drogers, boilers end. Die zelf in onderhoud zijn, geen onderhoud krijgen of door bedrijven zijn geleverd die geen specialist zijn op het gebied van gasbranders of worden onderhouden door monteurs zonder verstand van zaken!

Wij stellen ons even netjes voor.

De Dutch Laundry Group levert en onderhoud al jaar en dag industriële en professionele wasapparatuur voor o.a. stomerijen, wasserijen, wasserettes, wassalons maar ook zorginstellingen, bedrijven, welness, brandweer eigenlijk overal waar textiel gereinigd moet worden.

Wij willen het met u hebben over de gasverwarmde apparaten die in onze LAUNDRY industrie worden gebruikt.Dit zijn o.a.

  • industriële wasmachines gasverwarmd( van sommige merken)
  • industriële drogers
  • industriële mangels
  • industriële boilers

Onder deze apparaten zitten ook gasverwarmde machines. Deze gasverwarmde apparaten zijn er in gesloten toestellen en open toestellen.

Al deze apparaten kunnen in een normale situatie altijd veilig worden gebruikt maar kunnen ook een groot gevaar vormen voor uw gezondheid of zelfs levensbedreigend zijn  als deze niet goed zijn afgeregeld of worden onderhouden.

co vergifitiging symptonen

Hoe gaan wij te werk met deze apparatuur.

Onze technische servicedienst zorgt ervoor dat uw apparaten VEILIG gebruikt kunnen worden. Als u bij de Dutch Laundry Group apparatuur koopt dan zorgen wij voor de plaatsing en de afstelling van uw apparatuur. Ook is het mogelijk dat u zelf een installateur inschakelt en dat deze zorgt voor de installatie van bijvoorbeeld de gasleidingen en de rookgas afvoeren.

WAAROM WIJ ALTIJD ZELF DE MACHINE IN BEDRIJF WILLEN STELLEN !

Bij gas verwarmde apparaten is het echter niet zo dat u de stekker in het stopcontact doet en dat het apparaat werkt. uiteraard zal het apparaat in vele gevallen gewoon doen wat u wilt dat deze doet bijvoorbeeld mangelen, drogen en warm water maken. Maar bij een gas verwarmd apparaat komt er iets meer bij kijken dan alleen dit.

Wij hebben het hier over CO KOOLSTOFMONOXIDE.

De meeste apparatuur wordt in het Buitenland vervaardigd. Uw gas verwarmde droger, mangel of boiler is getest in de fabriek maar al in België geldt dat de samenstelling van aardgas al anders is dan in Nederland. Maar ook bij verhuizing van uw apparatuur van het ene pand naar het andere pand of zelfs binnen in uw bedrijf  kan het nodig zijn om uw apparaat weer af te stellen.

Service bezoek alleen door een SPECIALIST !!!

Let er altijd op dat uw servicepartner alleen met vak bekwaamd personeel komt! We roepen het niet voor niks zo vaak maar nog steeds zien wij en horen wij van klanten de vreemdste verhalen. Ook de reparatie aan uw gas verwarmde apparatuur moet u door erkende specialisten laten verzorgen. Het hoeft maar 1 keer te laat te zijn en dat is al 1 keer teveel !!!!

Soms komen wij de vreemdste dingen tegen.

Alsof het soms zo voorbestemd is maar sommige klanten hebben wel heel veel geluk! Bijvoorbeeld een klant waar een ander merk staat die gewoon gas staat te lekken op een koppeling in de machine. De monteur was langsgeweest maar de klant kon volgens hem wel verder draaien. Apparaten die aangesloten en keuringsplichtig maar waar totaal geen keuring op verricht is. Ook u als eigenaar bent verantwoordelijk voor uw personeel als er geen SCIOS keuring is verricht ook al wist u dat niet!

intoxication-en co vergiftiging

Door het oog van de naald

Bedrijven uit het buitenland komen ook steeds vaker hun spreekwoordelijke graantje meepikken in Nederland. Wij vragen ons soms af : Hoe zit het met de regelgeving in die andere landen. Maar tegelijkertijd gebeuren dergelijke dingen ook in Nederland. Niks aan de hand totdat het eerste dodelijke slachtoffer te betreuren valt.

In de bijgaande tabel ziet u welke symptomen u kunt krijgen bij het inademen van rookgassen deze waardes staan vermeld in PPM.

Als een apparaat slecht is afgesteld of misschien zelfs nooit is afgesteld dan kan dit apparaat een slechte verbranding hebben. ( net als een slecht lopende auto) Door de slechte verbranding zal er een verhoogde CO gehalte aanwezig zijn die zo hoog kunnen oplopen dat deze lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, braakneigingen, kortademig, futloos, duizeligheid, bewusteloosheid en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

Bij u loopt het niet zo’n vaart hoor ik u denken.

Onlangs is er bij een meting van een apparaat zo’n hoge CO gehalte gemeten dat bij inademing van dit gehalte de dood direct plaats vindt. Bij een waarde van 1500 PPM kunt u het na 1 uur niet meer na vertellen, bij een waarde van 3000 PPM treed de dood al op na 30 minuten. en bij een waarde vanaf 8000 PPM treedt de plotselinge verstikkingsdood op. Maar in dit geval was er sprake van een waarde boven de 45000 PPM.  Een klein gaatje in de rookgasafvoer had genoeg geweest om de gehele werkvloer plat te leggen ! Wat dacht u als er iemand op het dak aan het werk geweest was.  Maar ook in de zomer dagen lekker met de deur open frisse lucht zal u denken maar met de verkeerde wind en een deel van de rookgassen waaien (gelukkig) gemengd met zuurstof weer naar binnen. HOOFDPIJN IS HET RESULTAAT !!!

Onze apparaten worden door onze servicedienst geleverd en gemonteerd. Al onze apparatuur wordt professioneel aangesloten op uw bestaande installatie. Laat u de aansluitingen verzorgen door uw eigen installateur dan zullen we de apparaten voordat deze in gebruik worden gesteld eerst volgens de richtlijnen afstellen.

Heeft u het onderhoud in eigen beheer of bij ander bedrijf !

gevaarlijke gasverwarmde apparaten

 

U heeft zelf een technische dienst en zorgt zelf voor het onderhoud van uw apparatuur. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Let u er wel op dat een simpele afstelling op het gasgedeelte van een apparaat al een groot probleem kan opleveren. Laat dit gedeelte over aan een van onze specialisten. Wij kunnen ons voorstellen dat u redelijk geschrokken bent van dit verhaal en dat uw twijfelt aan de (monteurs) die bij u over de werkvloer komen. U kunt ons simpel bereiken onder nummer : 085-0654891 wij kunnen uw apparatuur nazien en de juiste metingen verrichten zodat u veilig kan werken.

Rookgasanalyse

Tijdens het onderhoud van een gas verwarmd apparaat zal het apparaat worden afgeregeld. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een rookgasanalyse maar we meten nog veel meer technische waardes aan uw gasverwarmde apparaten. Heeft u een oude mangel staan bijvoorbeeld met een open brander aan de onderkant en uw personeel is al een tijdje niet zo vriendelijk tegen elkaar of uw ziekteverzuim van uw personeel is de laatste tijd al vrij hoog? Grote kans dat uw apparaat de boosdoener is en niet dat normaal altijd zo vrolijke dametje achter de mangel.

Apparaten met een gasbrander boven de 100 kW

Voor apparaten met een gasbrander boven de 100 kW is er verplicht een SCIOS keuring nodig. Er zijn helaas heel veel leveranciers die hiervan mogelijk nog nooit gehoord hebben of dit aan hun laars lappen. Het doel van een verplichte SCIOS keuring is om de veiligheid van stookinstallaties te waarborgen. Hieronder vallen ook Mangels, drogers, verwarmingsboilers, ketels. Wat heel veel mensen echter niet weten is dat de toevoerleidingen (gasleiding) ook vallen onder SCIOS.

In sommige gevallen ook verplichte keuring onder de 100kW

Heeft u bijvoorbeeld meerdere drogers op 1 gasleiding en zijn deze bij elkaar meer dan 100 kW dan bent u verplicht om de gasleiding volgens de SCIOS te laten keuren.

In een ander geval staan er bijvoorbeeld 2 gasverwarmde boilers van bijvoorbeeld 58 kW per stuk in cascade opstelling ook dan bent u verplicht om een SCIOS keuring te laten verzorgen op zowel de apparatuur als op de gasleiding.

Uiteraard bij apparatuur boven de 100 kW bent u verplicht om zowel het apparaat als de gasleiding te laten keuren.

Laat niets aan het toeval over.

Of u nu een kleine gasverwarmde droger heeft staan of een kleine gasmangel met een gasbrander van minder dan 100 kW of misschien wel een mangel of droger met een vermogen boven de 100kW laat niets aan het toeval over. Zorg ervoor dat bij u deze apparatuur piekfijn in orde is. Maak vandaag nog een afspraak met een van onze gecertificeerde specialisten.

gas waarschuwing

belangrijke veiligheids waarschuwing

SCIOS-KEURINGEN

Om de veiligheid van stookinstallaties te waarborgen heeft de overheid de SCIOS Certificatieregeling in het leven geroepen. Olof Schuur is door de Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties erkend voor de uitvoering van deze SCIOS-keuringen. Wij kunnen zowel de Eerste of Bijzondere Inspecties(EBI) als de Periodieke Inspecties (PO en PI) voor de scopes 1,2 (toestellen) en 7a (gasleidingen)  voor u verzorgen.

KEURINGSPLICHT SCIOS

Het is in Nederland verplicht uw gasgestookte stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt en de gasleidingen met een totaal aansluitvermogen van boven de 100 kilowatt regelmatig te laten keuren. Ook een niet gasgestookte stookinstallatie met een vermogen van meer dan 20 kilowatt die bijvoorbeeld in Belgie veel gebruikt worden vallen onder deze keuringsplicht. Deze keuringen, of inspecties worden gecoördineerd door de SCIOS. Installateurs die onderhoud of inspecties uitvoeren aan deze installaties moeten SCIOS gecertificeerd zijn.

EERSTE OF BIJZONDERE INSPECTIE (EBI)

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd. Als eigenaar van zo’n stookinstallatie bent u van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een ‘Verklaring van ingebruikname’  afgegeven, die u te allen tijden moet kunnen tonen.

PERIODIEKE INSPECTIE (PI)

Elke vier jaar moet een her-inspectie plaatsvinden, de zogenaamde ‘Periodieke Inspectie’ (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of uw installatie nog voldoet aan de door de EBI-er geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de PI-er, eventueel in overleg met de EBI-er besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een ‘Verklaring van inspectie’ afgegeven. Ook deze verklaring moet kunnen worden overlegd. Deze inspectie is eveneens verplicht en kan door ons worden uitgevoerd.

PERIODIEK ONDERHOUD (PO)

Jaarlijks moet het ‘Periodiek Onderhoud’ (PO) worden uitgevoerd. Dit is het feitelijke reinigen en afstellen van een brander of ketel. De PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is doorgaans wel degene die als eerste veranderingen opmerkt. In overleg met PI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. PO dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een ‘Verklaring van onderhoud’ afgegeven.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Heeft u 1 of meerdere gastoestellen met een vermogen van boven de 100 kw dan moet uw ketel EBI worden gekeurd, dit is eenmalig. Daarna moet(en) de toestel(en) elke 4 jaar worden gecontroleerd volgens een vast protocol en moet er jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd. Cascade opstellingen met ketels die zelf onder de 100 kw vermogen liggen maar samen wel boven de 100 kw vermogen komen vallen ook onder de SCIOS regeling.  Hiervoor is een vereenvoudigde keuring ontwikkeld. Voor de gasinstallatie (gasleiding) met een totaal aansluit vermogen van 100 kw of meer geldt ook dat deze een EBI-keur moet ondergaan (scope 7a) en ook elke 4 jaar moet worden geïnspecteerd, hierbij geldt geen onderhoudstermijn. Ook als de afzonderlijke gastoestellen niet in cascade zijn opgesteld maar samen wel meer dan 100 kw vermogen hebben en zijn aangesloten op dezelfde gasleiding, valt de gasinstallatie onder de SCIOS regeling.

VOORBEELD:

1 ketel van ≥ 100 kW vermogen: zowel de ketel als de gasleiding vallen onder de SCIOS wetgeving.
2 ketels van 65 kw vermogen in cascade; zowel de ketels als de gasleiding vallen onder de SCIOS wetgeving.
3 ketels van 65 kw vermogen los van elkaar maar op de zelfde gasleiding; alleen de gasleiding valt onder de SCIOS wetgeving.

Wilt u meer informatie omtrent dit onderwerp of wilt u zo spoedig mogelijk een specialist naar uw apparaat laten kijken neem dan vandaag nog contact met ons op:

telefoon: 0850 654 891
info@dutchlaundrygroup.com

Call outside The Netherlands : 0031 – 85654891

co rijnmond vergiftiging

 

Opmerking: Dutch Laundry Group wil benadrukken met deze post dat er ook in Nederland nog steeds zeer gevaarlijke situaties op doen! Wij vinden het belangrijk dat u als klant beseft hoe snel het verkeerd kan gaan.

Voordat u zelf een schroevendraaier te hand neemt denk dan altijd na wat u doet en laat liever vakbekwaam personeel naar uw apparatuur kijken.

Indien er een monteur langskomt bekijk dan of deze wel de benodigde ervaring heeft en de verantwoording kan dragen om uw apparatuur te repareren en/of af te stellen. Wij blijven hiervoor waken en zeggen hiermee niet dat de Dutch Laundry Group de enigste is met de nodige kennis op dit vakgebied. Ook vele andere collega’s kunnen u prima helpen met uw apparatuur. Stagiaires die alleen op pad worden gestuurd en vervolgens met hun telefoon in de hand een storing via kantoor proberen op te lossen dat kan echt niet in onze branche. Deze jongens zitten in een leerproces en moeten met een ervaren monteur meegestuurd worden.

Reiniger wordt je ook niet vanzelf en met een telefoon in de hand!!!

Dit artikel ging over koolmonoxide je ziet het niet je ruikt het niet en je hoort het niet maar het is LEVENSGEVAARLIJK !!!!